Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

NatisniJavni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: javni sklad) ima na dan 31.12.2020 v lasti 421 stanovanj. Stanovanja so različnih velikosti in na različnih lokacijah Mestne občine Murska Sobota. Izhajajoč iz podatkov strukture stanovanj po velikosti, razpolaga javni sklad z največ dvosobnimi (163 dvosobnih) in enosobnimi stanovanji (122 enosobnih), po katerih je tudi največje povpraševanje.


Stanovanja po vrsti stanovanja
  Število Odstotek (%)
Neprofitno socialno 282 66,98
Neprofitno 105 24,94
Službeno 1 0,24
Začasne bivalne enote 23 5,46
Namenska najemna 7 1,66
Stanovanjska hiša 1 0,24
Poslovni prostor 2 0,48
  421 100,00
Stanovanja po velikosti
Vrsta stanovanja  Število Odstotek (%)
Garsonjera 38 9,03
1 sobno 122 28,98
1,5 sobno 29 6,89
2 sobno 163 38,72
2,5 sobno 29 6,89
3 sobno 30 7,13
Štirisobno in več 10 2,38
   421  100,00

Izhajajoč iz podatkov strukture stanovanj po velikosti razpolaga javni sklad z največ eno in dvosobnimi stanovanji v kvadraturi od 30 – 60 m2, po katerih je tudi največje povpraševanje.Povpraševanje po neprofitnih najemnih stanovanjih se odraža v številu upravičencev, ki so se v preteklih letih prijavili na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Neprofitno najemno stanovanje je v stanovanjskem zakonu opredeljeno kot stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja.

Najemniki po številu družinskih članov
  Število družin Število članov
1 oseba 130 130
2 osebi 102 204
3 osebe 101 303
4 osebe 61 244
5 oseb 15 75
6 oseb 9 54
7 oseb 2 14
9 oseb 1 9
  421 1033