Dejavnost sklada

NatisniJavni sklad gospodari, upravlja in razpolaga s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem, z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju.

Dejavnost javnega sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti je: