Predpisi

Natisni

Predpisi (Mestne občine Murska Sobota) Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota:

  1. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/2009 in 57/13)   
    - Sprememba odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (.pdf)
  2. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 68/10) (.pdf)
  3. Poslovnik o delu Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (.pdf)
  4. Prednostne kategorije in dodatni pogoji za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem (.pdf)
  5. Navodilo o oddaji naročil male vrednosti (.pdf)
  6. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 13/92)