Aktualno/Aktualne novice in informacije

OBVESTILO o končanem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2016

05.01.2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2016 je bil zaključen z dne 16.12.2016.

Skrajni rok za izdajo odločbe o uvrstitvi ali neuvrstitvi na prednostno listo prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je 6 mesecev od objave razpisa. V tem času bo komisija pregledala vse dospele vloge, preverjala upravičenost, pridobivala podatke, opravila oglede in pozvala prosilce na dopolnitev, kjer bo to potrebno in na koncu sestavila prednostne liste A1, A2 in B ter hkrati poslala odločbe.

Strokovna služba Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota