Aktualno/Aktualni razpisi

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

16.02.2012
Razpisujemo oddajo v najem 25 stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem dodeljena na podlagi prednostnih list.

Stanovanja bodo oddana v najem postopoma, kakor se bodo sproščala, predvidoma v letih 2012 in 2013.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na javni razpis od 20.02.2012 do vključno 16.03.2012:
  • v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota ali
  • na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Murska Sobota, Trg zmage 1, M. Sobota, ob uradnih urah (ponedeljek od 7.30 do 14.30, sredo od 7.30 do 15.30, petek od 7.30 do 13.30) ali
  • na internetni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota: Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (.pdf)

Vloge bo sprejemalo vložišče Mestne občine Murska Sobota do vključno 16.03.2012 in sicer vsak delovni dan:
  • ponedeljek, torek in četrtek: 7.00 - 15.00 ure
  • sredo:  7.00 - 16.00 ure 
  • petek: 7.00 - 14.00 ure

Razpisna dokumentacija (.pdf)
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem (.pdf)