Informacije javnega značaja/Katalog

Katalog

Predogled tiska

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota

Odgovorna oseba:

Gaby Flisar, direktorica

Datum prve objave kataloga

 

Datum zadnje spremembe:

15.4.2008

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 

Druga oblika kataloga:

Tiskana oblika.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 • Naziv: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota
 • Naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota
 • Telefon: 02/525-16-26, 02/525-16-27, 02/525-16-37
 • Telefaks: 02/525-16-15
 • Elektronski naslov:
 • TR-namenska sredstva:01280-6000000127
 • TR-sredstva za delovanje: 01280-6520970443
 • Matična številka: 5929512
 • Davčna številka: 69687943

2.a  Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota opravlja naloge s stanovanjskega področja

Direktorica Javnega stanovanjskega sklada je Gaby Flisar.

Samostojni svetovalki Javno stanovanjskega sklada za stanovanjske zadeve sta: 

 • Kuhar Andreja
 • Todorovič Alis

Seznam zaposlenih na skladu:

Direktorica: Gaby Flisar, naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/525-16-26, elektronski naslov: gaby.flisar@murska-sobota.si

Samostojna svetovalka za stanovanjske zadeve: Kuhar Andreja, naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/525-16-27, elektronski naslov: andreja.kuhar@murska-sobota.si

Samostojna svetovalka za stanovanjske zadeve: Todorovič Alis, naslov: Trg zmage 1, 9000 Murska Sobota, telefon: 02/525-16-37, elektronski naslov: alis.todorovic@murska-sobota.si


3. SEZNAM STATISTIČNIH PODATKOV PO ZJN-3

za leto 2018

Zap. št. Področje javnega naročanja vrsta predmeta naziv predmeta (opis) vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 7/2018 - zamenjava oken in vrat v stanovanjih 23.214,20 AJM d.o.o.
2. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 3/2018 - vodovodno inšt. in vzdrž. dela 26.988,48 Instalaterstvo vodovoda in centralne kurjave Stanko Papič s.p.
3. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 4/2018 - razna mizarska dela v stanovanjih 39 155,00 Izdelava in montaža notranje opreme Bojan Flegar s.p.
4. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 8/2018 - razna slikopleskarska dela v stanovanjih 26.029,40 Slikopleskarstvo in fasaderstvo Danijel Vogrinčič s.p.
      SKUPAJ 115.387,08  

za leto 2017

Zap. št. Področje javnega naročanja vrsta predmeta naziv predmeta (opis) vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 1/2017 - zamenjava oken in vrat v stanovanjih 20.198,62 AJM d.o.o.
2. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 2/2017 - inst. centr. kurjave 10.211,74 Instalaterstvo vodovoda in centralne kurjave Stanko Papič s.p.
3. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 3/2017 - vodovodne inštalacije 22.178,49 Instalaterstvo vodovoda in centralne kurjave Stanko Papič s.p.
4. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 4/2017 - razna mizarska dela v stanovanjih 33.130,02 Izdelava in montaža notranje opreme Bojan Flegar s.p.
5. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 7/2016 - razna slikopleskarska dela v stanovanjih 11.778,57 Slikopleskarstvo in fasaderstvo Danijel Vogrinčič s.p.
6. splošno področje gradnja Okvirna pogodba št. 8/2017 - razna slikopleskarska dela v stanovanjih 26.235,12 Slikopleskarstvo in fasaderstvo Danijel Vogrinčič s.p.

za leto 2016

Zap. št. Področje javnega naročanja vrsta predmeta naziv predmeta (opis) vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1. splošno področje gradnja zamenjava oken in vrat v stanovanjih 25.500,71 AJM d.o.o.
2. splošno področje gradnja zamenjava notranjih talnih površin v stanovanjih 13.506,79 Parketarstvo in trgovina Stanko Srša s.p.
3. splošno področje gradnja razna mizarska dela v stanovanjih 29.686,02 Izdelava in montaža notranje opreme Bojan Flegar s.p.
4. splošno področje gradnja razna inštalacijska dela v stanovanjih 33.136,69 Instalaterstvo vodovoda in centralne kurjave Stanko Papič s.p.
5. splošno področje gradnja razna slikopleskarska in fasaderska dela v stanovanjih 33.619,06 Slikopleskarstvo in fasaderstvo Danijel Vogrinčič s.p.
6. splošno področje gradnja obnova Ivanocijevo 7 10.488,35 Instalaterstvo vodovoda in centralne kurjave Stanko Papič s.p.