Predstavitev JSS MOMS/Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Predogled tiska
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: javni sklad) ima na dan  30.06.2018 v lasti 404 neprofitnih stanovanj. Stanovanja so različnih velikosti in na različnih lokacijah Mestne občine Murska Sobota. Izhajajoč iz podatkov strukture stanovanj po velikosti, razpolaga javni sklad z največ dvosobnimi (163 dvosobnih) in enosobnimi stanovanji (104 enosobnih), po katerih je tudi največje povpraševanje.Stanovanja po velikosti stanovanja na dan 30.06.2018
Vrsta stanovanja  Število Odstotek (%)
Garsonjera 38  9,406
1 sobno 104  25,753
1,5 sobno 29  7,178
2 sobno 163 40,347
2,5 sobno 29 7,178
3 sobno 30 7,426
Štirisobno in več 11 2,723
   404  100,00Povpraševanje po neprofitnih najemnih stanovanjih se odraža v številu upravičencev, ki so se v preteklih letih prijavili na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Neprofitno najemno stanovanje je v stanovanjskem zakonu opredeljeno kot stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja.

Najemniki po številu družinskih članov na dan 30.06.2018
  Število družin Število članov
1 oseba 126 126
2 osebi 99 198
3 osebe 95  285
4 osebe 58  232
5 oseb 13  65
6 oseb 7  42
7 oseb 2  14
9 oseb 1  9
  401 971Stanovanja po vrsti stanovanja 30.06.2018
  Število Odstotek (%)
Neprofitno socialno 281 69,55
Neprofitno 105 25,99
Službena stanovanja 2 0,50
Začasne bivalne enote 5 1,24
Namenska najemna 7 1,73
Stanovanjska hiša 2 0,50
Poslovni prostor 2 0,50
  404 100,00