Predstavitev JSS MOMS/Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Analiza stanovanj v lasti JSS MOMS

Predogled tiska
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: javni sklad) ima na dan 31.12.2019 v lasti 406 stanovanj. Stanovanja so različnih velikosti in na različnih lokacijah Mestne občine Murska Sobota. Izhajajoč iz podatkov strukture stanovanj po velikosti, razpolaga javni sklad z največ dvosobnimi (164 dvosobnih) in enosobnimi stanovanji (105 enosobnih), po katerih je tudi največje povpraševanje.


Stanovanja po vrsti stanovanja
  Število Odstotek (%)
Neprofitno socialno 282 69,45
Neprofitno 107 26,35
Začasne bivalne enote 5 1,24
Namenska najemna 7 1,73
Stanovanjska hiša 3 0,73
Poslovni prostor 2 0,50
  406 100,00
Stanovanja po velikosti
Vrsta stanovanja  Število Odstotek (%)
Garsonjera 38  9,36
1 sobno 105  25,86
1,5 sobno 29  7,14
2 sobno 164 40,39
2,5 sobno 29 7,14
3 sobno 30 7,39
Štirisobno in več 11 2,71
   406  100,00

Izhajajoč iz podatkov strukture stanovanj po velikosti razpolaga javni sklad z največ eno in dvosobnimi stanovanji v kvadraturi od 30 – 60 m2, po katerih je tudi največje povpraševanje.Povpraševanje po neprofitnih najemnih stanovanjih se odraža v številu upravičencev, ki so se v preteklih letih prijavili na razpise za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Neprofitno najemno stanovanje je v stanovanjskem zakonu opredeljeno kot stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja.

Najemniki po številu družinskih članov
  Število družin Število članov
1 oseba 118 118
2 osebi 99 198
3 osebe 101 303
4 osebe 61  244
5 oseb 15  75
6 oseb 9  54
7 oseb 2  14
9 oseb 1  9
  406 1015